KAKAO FRIENDS復活節現身沙田│亂闖藝術館盞鬼演繹世界名畫| likemagazine.com.hk
購物
KAKAO FRIENDS復活節現身沙田│亂闖藝術館盞鬼演繹世界名畫

KAKAO FRIENDS復活節現身沙田│亂闖藝術館盞鬼演繹世界名畫

藝術嘅嘢唔係人人識睇得明,所以鬼馬嘅韓國KAKAO FRIENDS決定向難度挑戰,以輕鬆手法教大家認識世界名畫!325日至52日期間,佢哋將現身沙田新城市廣場嘅藝術館,並且融入名畫當中,帶你遊走中世紀!同場更有期間限定店,買到近300款精品,包括限定版藝術館主題系列,粉絲做定準備去瘋搶啦!

 

今次在沙田新城市廣場開設嘅藝術館,以曾於韓國大林藝術館展出的《Musée de KAKAO FRIENDS》為設計藍圖,一向走可愛得意路線嘅KAKAO FRIENDS,將融入著名博物館的經典名作,以輕鬆有趣方式去介紹世界名畫。

 

戴著墨鏡及藍色領帶嘅Ryan在藝術館門口等迎接粉絲,準備同遊藝術館。戴著墨鏡及藍色領帶嘅Ryan在藝術館門口等迎接粉絲,準備同遊藝術館。

 

率先預覽藝術館內部

KAKAO FRIENDS一班好友包括:沒鬃毛嘅獅子Ryan、可愛嘅桃子Apeach、鴨子Tube、鼴鼠Jay-G、扮兔子嘅醃蘿蔔Muzi、小鱷魚Con、貓貓Neo及狗仔Frodo,將亂闖藝術館,「復活」世界名作之作如:《戴珍珠耳環的Neo》、《戴襞襟和黑帽的Ryan自畫半身像》等,亦悉心為大家準備6大搞怪打卡位,等粉絲嚟留倩影,齊齊玩轉復活節!

 

KAKAO FRIENDS版《創造亞當》逾2米高,Ryan與朋友跳入名畫,創造出玩味畫風。粉絲都可走入畫中,成為其中一人,與KAKAO FRIENDS演繹屬於你個人版本嘅《創造亞當》。KAKAO FRIENDS版《創造亞當》逾2米高,Ryan與朋友跳入名畫,創造出玩味畫風。粉絲都可走入畫中,成為其中一人,與KAKAO FRIENDS演繹屬於你個人版本嘅《創造亞當》。

 

藝術館內遍布由Ryan及一眾朋友化身而成嘅大理石雕像。另外,戴珍珠耳環嘅Neo喝住著咖啡隱藏嘅彩繪玻璃壁畫中,挑戰粉絲係咪夠眼利能夠將佢搵出嚟。藝術館內遍布由Ryan及一眾朋友化身而成嘅大理石雕像。另外,戴珍珠耳環嘅Neo喝住著咖啡隱藏嘅彩繪玻璃壁畫中,挑戰粉絲係咪夠眼利能夠將佢搵出嚟。

 

2.5米高嘅粉紅色電鍍Apeach係鎮館之作。2.5米高嘅粉紅色電鍍Apeach係鎮館之作。

 

改編自維梅爾筆下的《戴珍珠耳環的少女》,Neo親自化身成「戴珍珠耳環的Neo」,浮誇又高傲地回眸一笑!改編自維梅爾筆下的《戴珍珠耳環的少女》,Neo親自化身成「戴珍珠耳環的Neo」,浮誇又高傲地回眸一笑!

 

《戴襞襟和黑帽的藝術家自畫半身像》由17世紀荷蘭最偉大的畫家之一林布蘭繪製,Ryan今次跳入畫中當主角。《戴襞襟和黑帽的藝術家自畫半身像》由17世紀荷蘭最偉大的畫家之一林布蘭繪製,Ryan今次跳入畫中當主角。

 

Frodo化身「吶喊」主角等住粉絲嚟打卡。Frodo化身「吶喊」主角等住粉絲嚟打卡。

 

Apeach於美術教室中坐定當模特兒,讓粉絲發揮藝術天份,幫佢畫幅迷人肖像畫。Apeach於美術教室中坐定當模特兒,讓粉絲發揮藝術天份,幫佢畫幅迷人肖像畫。

 

INFO

KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】

日期: 2021323日至52

地點:沙田新城市廣場一期一樓羅馬圓型獻技場

費用:免費

網址: www.newtownplaza.com.hk

 

Text:  Josie Yan

 

 

 

你或會有興趣的相關文章:

深水埗變身露天「城區設計廊」│兩條自助漫遊路線發掘大城小事

本地品牌原創設計家居精品│可摺瑜伽墊 / 印花浴墊 / 21抱枕

相關文章