7-Eleven勁減限5天 雀巢甜筒經典口味$6支 | likemagazine.com.hk
Focus

7-Eleven勁減限5天 雀巢甜筒經典口味$6支

天氣不似預期,呢幾日熱到無朋友,在街上活動隨時中暑!咁熱,要消暑,凍飲以外,食雪糕,透心涼!雪糕有人鍾意食外國品牌,貪其奶味濃啲、滑啲,口味選擇多啲。支持本地的,就係喜歡佢夠basic。好似雀巢DRUMSTICK,雖然偶爾有推出新口味,但經典味道:雲呢嗱、朱古力、芒果及香芋始終叫人念念不忘。喜歡呢種簡單美嘅你要留意,即日起至72日,7-Eleven有勁減優惠,雀巢DRUMSTICK 四款經典口味,每支只賣$6。呢口價,真係好耐無見過,鍾意食要入定貨!優惠只限5天,錯過就無。

 

INFO

2179 8888

 

 

TEXTJosi Yan

如有任何旅遊、飲食、購物著數優惠、玩樂、美容或健康等資訊,歡迎大家報料給編輯部小編啊~~

editors@likemagazine.com.hk

相關文章